Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  NIE PRZEGAP !!!
4 imprezy
  OBSZARY DZIAŁANIA:
  Wiadomości lokalne | Aktualności:

MUSIC MASTER 2015
2015.03.17
Stowarzyszenie "Dolina Czereœni" w Szczepanowicach zaprasza na: I EDYCJĘ PRZEGLADU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH "MUSIC MASTER 2015". więcej ...

Poprawki do wniosków o płatność tylko w 14 dni!
2015.03.15
Skan pisma informującego o braku możliwości wydłużenia terminu na wykonanie określonych czynności w trakcie oceny wniosków o płatność składanych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". więcej ...

Karta zgłoszenia pomysłu do nowej LSR.
2015.02.22
Czekamy na pomysły do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała na lata 2014-2020. Prosimy o Państwa pomysły do końca kwietnia 2015 r. więcej ...

Zapytanie ofertowe na zakup kubków promocyjnych.
2015.01.07
Zapytanie ofertowe na na zakup 300 szt. kubków promocyjnych dla LGD Dunajec-Biała. więcej ...

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania
2015.01.07
Zarząd LGD Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że zapytanie ofertowe na zakup kubków promocyjnych w ilości 600 szt. zostało unieważnione więcej ...

6 lat minęło
2014.12.27
W ciągu 6 lat naszej pracy (2009-2014) w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków dofinansowanie otrzymało 11 przedsiębiorców w kwocie blisko 1 mln. zł, aż 27 projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w łącznej kwocie pomocy ok. 3,5 mln. zł oraz 62 projekty w ramach działania Małe projekty w kwocie ok. 1 mln zł co razem daje wsparcie dla 100 projektów na kwotę pomocy ok. 5,5 mln złotych. więcej ...

UWAGA BIURO CZYNNE DO 12:00!
2014.12.24
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 (tj. środa) Biuro LGD Dunajec-Biała będzie czynne do godz. 12:00

Powstały nowe opracowania
2014.12.14
Kolejny beneficjent naszej LGD zrealizował dzięki nam projekt. Tym razem powstały publikacje przez które stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA chce pokazać piękno i różnorodność Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. W myśl słowom poety: "Cudze chwalicie swego nie znacie" GRUPA ODROLNIKA chce pokazać, że to co wydaje się opatrzone i spowszedniałe warte jest choć odrobiny uwagi. Opracowania znajdują się pod zakładką kwartalnika LGD więcej ...

Wnioski o płatność do 31 XII 2014 r
2014.12.11
zbliża się ostateczny termin składania wniosków o płatność w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, których termin składania wniosków o płatność zgodnie z umową przyznania pomocy został określony do dnia 31 grudnia 2014 r. więcej ...

Promocja w Radio Krakow
2014.12.09
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA przygotowało nową pamiątke z obszaru LGD i w dniu 03 grudnia 2014 roku promowało ją w Radio Kraków w Krakowie więcej ...

Zapytanie ofertowe na zakup kubków promocyjnych.
2014.12.01
Zapytanie ofertowe na na zakup kubków promocyjnych dla LGD Dunajec-Biała. więcej ...

Gwoździec "Kurs szycia i kroju w praktyce"
2014.11.24
W sierpniu 2014 roku grupa muzyczna Podkóweczki przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała, złożyła wniosek o przyznanie grantu na "Kurs szycia i kroju w praktyce", w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie. Wniosek otrzymał dotację i od września 2014 grupa ta, wspólnie ze stowarzyszeniem rozpoczęła realizację projektu. więcej ...

Kolejna wioska rowerowa gotowa!
2014.11.21
Dzięki środkom LGD Dunajec-Biała w ramach działania Odnowa i rozwój wsi powstała kolejna wioska rowerowa. Tym razem w miejscowości Szczepanowice na terenie gminy Pleśna. więcej ...

SmartSAD - aplikacja mobilna na 3 systemy operacyjne!
2014.11.16
SmartSAD - aplikacja mobilna na 3 systemy operacyjne, po polsku i angielsku wzbogacona o turystyczną papierową mapę regionu tarnowskiego! więcej ...

Powstanie ścieżka spacerowo-dydaktyczna Gwoździec - Melsztyn
2014.11.13
Wytyczono trasę ścieżki w terenie, która rozpoczyna się przy remizie OSP Gwoździec, a kończy w Melsztynie, przy ruinach zamku. Orientacyjny czas przejścia ścieżki to ok. 3 godziny. Na trasie znajdują się miejsca historycznie ważne dla miejscowości oraz regionu min.: neogotycki kościół w Gwoźdźcu, wpisany w rejestr zabytków, miejsce gdzie prowadzono wykopaliska archeologiczne, w trakcie których odkryto cmentarzysko z okresu halsztackiego, obejmującego lata 700-400 p.n.e. , cmentarze z okresu I-szej wojny światowej, ruiny zamku w Melsztynie więcej ...

Kolejny Mały projekt zrealizowany
2014.11.12
Wioski rowerowe to nowoczesny, sieciowy projekt który zakłada budowę infrastruktury służącej turystyce rowerowej na terenie Gmin Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, mający na celu stworzenie spójnej oferty turystyczno-kulturalnej. więcej ...

LGD Dunajec-Biała rozdysponowała środki na Odnowe i rozwój wsi
2014.11.12
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podzieliła środki z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. więcej ...


Zaproszenie na spotkanie ws. nowej LSR
2015.05.26
Zarząd LGD Dunajec-Biała i Wójt Gminy Pleśna uprzejmie informuje, że w dniu 01 czerwca 2015 r. w Pleśnej odbędzie się spotkanie dot. nowej LSR Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w cześci dot. Gminy Pleśna więcej ...

Lokalny Bohater 2015 Konkurs
2015.05.25
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn ogłasza Konkurs pt. "Lokalny Bohater 2015" więcej ...

LGD Dunajec-Biała w Pałacu Prezydenckim
2015.03.15
Kierownik Biura Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zasiadł w gronie ekspertów w ramach konferencji jaka odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 11 marca 2015 roku. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego 1/2015
2015.01.26
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku. więcej ...

Nowy Kwartalnik LGD
2014.12.29
Uprzejmie informujemy, że wydaliśmy nowy już 14 kwartalnik naszej Lokalnej Grupy Działania i zapraszamy do jego lektury więcej ...

Kolejny mały projekt zrealizowany
2014.12.28
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zakończyła realizacje kolejnego małego projektu. W ramach operacji zorganizowano 2 szkolenia w których udział wzięło blisko 30 mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała więcej ...

Roczne sprawozdanie z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
2014.12.27
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zdaje roczne sprawozdanie z realizacji LSR na forum Rad Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Sprawozdania są też dostępne na naszej stronie internetowej więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego 9/2014
2014.12.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 9/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku. więcej ...

Kolejny mały projekt zrealizowany
2014.12.09
Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice zakończyła realizacje kolejnego małego projektu. W ramach operacji zorganizowano 3 szkolenia w których udział wzięło blisko 100 mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała więcej ...

Przypominamy o warsztatach
2014.11.30
Czym zatem jest energia odnawialna? Jakie są jej zalety? Najprościej można powiedzieć, że jest to energia powstała dzięki takim zjawiskom naturalnym jak wiatr, słońce, fale morskie, oraz ciepło ziemi. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne zródło energii można również uznać część odpadów komunalnych i przemysłowych, nadających się do ponownego przetworzenia. więcej ...

Rusza Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej!
2014.11.21
Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) jest pierwszą tego typu inwestycją w Polsce. Powstało z inicjatywy stowarzyszenia konsumentów i producentów GRUPA ODROLNIKA które ma status organizacji pożytku publicznego. CPL czynne będzie ... więcej ...

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz LGD Dunajec-Biała!
2014.11.21
Uprzejmie informujemy, że na zlecenie LGD Dunajec-Biała prowadzona jest ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania LGD Dunajec-Biała. W związku z powyższym z wybranymi członkami Stowarzyszenia, członkami organów LGD oraz wnioskodawcami będzie kontaktowała się firma prowadząca ewaluację. Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu oraz udzielenie informacji niezbędnych do przygotowania raportu. Badanie ewaluacyjne zakończy się w grudniu 2014 roku. Dziękujemy!.

Pół miliona do wsi Rzuchowa
2014.11.16
"Budowa boiska sportowego w miejscowości Rzuchowa" oraz "Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa" to dwie operacje realizowane w ramach osie 4 LEADER przez działanie Odnowa i rozwój wsi dzięki którym do wsi Rzuchowa w Gminie Pleśna z środków Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (dalej LGD) trafiło równe pół miliona złotych. Jest to największa kwota dofinansowania jaka została przekazana do jednej miejscowości spośród 63 wsi na terenie całej LGD. więcej ...

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty ekologiczne
2014.11.12
Zarząd stowarzyszenia OSP Cięzkowice uprzejmie informuje, że w dniach 04, 05, 06 i 08 grudnia 2014 r. w Ciężkowicach odbędą się bezpłatne bezpłatne szkolenia ekologiczne na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w zakresie energii odnawialnej. więcej ...

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty ekologiczne
2014.11.12
Zarząd stowarzyszenia OSP Cięzkowice uprzejmie informuje, że w dniach 13, 14, 15 i 17 listopada 2014 r. w Ciężkowicach odbędą się bezpłatne bezpłatne szkolenia ekologiczne na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w zakresie segregacji śmieci. więcej ...

Nowy Kwartalnik LGD
2014.11.10
Przypominamy Państwu, że wydaliśmy nowy już 13 kwartalnik naszej Lokalnej Grupy Działania i zapraszamy do jego lektury. Wydania poszczególnych kwartalników dostępne są w zakładce "Kwartalnik" więcej ...

  ZOBACZ CO ZROBILISMY
100 projektów LGD Dunajec-Biała
  Instytucje współpracujące:

Skorzystaj z unijnego wsparcia na promocję żywności
2011.03.24
Od kilku lat Unia Europejska wpiera grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjno-promocyjnej. Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności więcej ...


"Pomoc żywnościowa" i koniec roku kwotowego.
2011.02.11
Program "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Głównym celem działania jest ...

Rok kwotowy 2010/2011 powoli dobiega końca. W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2011 r. dostawcy bezpośredni mają obowiązek złożyć informację roczną więcej ...

  Galerie:

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi
26-28.02.2010

fot. Jan Czaja (16 zdjęć)
Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników Biura LGD Zakliczyn 20.11.2009
fot. Jan Czaja (7 zdjęć)

Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław
12-14.02.2010

fot. Jan Czaja (28 zdjęć)
Cmentarz Wojskowy nr 190 Janowice 20.11.2009
fot. Jan Czaja (20 zdjęć)
Mikołajkowy wernisaż ludzi twórczych 06.12.2009
fot. Jan Czaja (24 zdjęcia)
  Kalendarz Imprez i wydarzeń:
Styczeń 2013
Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Kiermasz promujący produkty i tradycje lokalne


2010.06.05-06

  Co można z nami robić?:
  Albumy zdjęć bez limitów!

  Zakładaj albumy i dodawaj zdjęcia bez ograniczeń, ile chcesz, kiedy chcesz!
  Zapomnij o ograniczeniach! Dodawaj je prosto z rodzinnego albumu!
  Możesz również wystawić wybrane zdjęcia na forum dyskusyjne!
  Portal scentralizowany wokół Twojej miejscowości!

  Zostań poinformowana(y) o każdej inicjatywie w Twoiej miejscowości!
  Dowiedz się jak Twoja wieś, miasteczko zmienia się! Co będzie się działo!
  A może masz własne koncepcje i pomysły ? zgłoś je ...
  Grupy zainteresowań!

  Załóż nową grupę lub stań się członkiem instniejącej!
  Jako założyciel masz całkowitą kontrolę nad tym kto może w niej być.
  Możesz stworzyć własne forum grupowe oraz kontrolować prywatność grupy, zdjęć
  oraz forum.
  Fora dyskuzyjne

  Spędź miło czas dyskutując na tematy w twoich zainteresowaniach!
  A może remontujesz stary budynek i szukasz zdjęć z przeszłości? Ogłoś to ...
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
Strona realizowana w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24