Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  LGD DUNAJEC-BIAŁA
Misja

Lokalna Grupa Działania "Dunajec-Biała" inicjuje i realizuje na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę jakości życia mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania "Dunajec-Biała" to grupa powstała w 2005 roku w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, obejmująca cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Siedzibą stowarzyszenia jest Zakliczyn. W jej skład wchodzą mieszkańcy, przedstawiciele urzedów gmin, przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie LGD "Dunajec-Biała".

Na początku 2006 roku przeprowadzono szereg spotkań, podczas których opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla terenu LGD. W rezultacie spośród czterech priorytetów ustalonych dla bieżącej edycji programu LEADER+, wybrano dwa wiodące tematy strategii:
1) Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
2) Poprawa jakości zycia na obszarach wiejskich.

W ramach tematu pierwszego, działania LGD Dunajec-Biała skoncentrowały się na promocji lokalnych walorów turystycznych. W odbywających się w Krakowie targach agroturystycznych, agroturyści z 4 gmin wystawiali pod patronatem LGD "Dunajec-Biała" swoje wyroby oraz prezentowali oferty wypoczynku dla turystów.

W 2007 roku LGD zorganizowała również szereg imprez promujących teren jej działania. Były to:
1) Dożynki oraz Pokaz Drużyn i Orkiestr Strażackich w Wojniczu,
2) Święto Fasoli w Zakliczynie
3) Święto Odzyskania Niepodległości w Łowczówku
4) Festyn Rzemiosła i Folkloru w Ciężkowicach

W ramach tematu drugiego LGD Dunajec-Biała zorganizowała szereg bezpłatnych kursów, podczas których mieszkańcy mogli nabyć nowe kwalifikacje. Przez cały czas LGD świadczy także bezpłatne usługi doradcze.

Głównymi celami LGD Dunajec-Biała są prace nad cmentarzami wojennymi i szlakami bojowymi z okresu I Wojny Swiatowej, produktów lokalnych obszaru działania LGD, odbudowy wież obserwacyjnych i budowy żywego skansenu. Ważnym zadaniem jest również opracowanie i ożywienie szlaków pieszych, rowerowych, konnych i narciarskich oraz edukacyjnych które połączą tereny całej LGD. Ważnym dla stowarzyszenia zadaniem jest także zacieśnienie współpracy z pozostałymi polskimi i zagranicznymi Lokalnymi Grupami Działania. Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 708/09.

Budżet na wdrażanie Osi IV Leader wynosi 7 117 320,00 zł z czego:
a) 560 000 zł na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
b) 640 000 zł na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
c) 3 178 440 zł na działanie Odnowa i Rozwój Wsi
d) 1 200 000 zł na działanie Małe projekty.
Główne cele w ramach których będzie się skupiało funkcjonowanie lgd Dunajec-Biała w latach 2007-2013 to

Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Dunajec-Biała
Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru Dunajec-Biała w oparciu o produktu lokalne i rzemiosło
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Dunajec-Biała
Rozwój potencjału ludzkiego obszaru Dunajec-Biała
Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 28-10-2009 godz. 17:17 | Ostatnia zmiana z dnia 11-11-2009 godz. 18:28
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24