Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  I i II WOJNA ŚWIATOWA CIEKAWOSTKI
Znaczenie bitwy Tarnowsko - Gorlickiej określanej
w najnowszych opracowaniach popularyzatorskich jako Małe Verdun.
Należy jednak pamiętać, że bitwa pod Verdun odbyła się później od bitwy pod Gorlicami i zakończyła się właściwie klęską Państw Centralnych, zaś bitwa pod Gorlicami zwycięstwem armii niemieckiej i austro-węgierskiej.
Niemniej jednak można uznać, że operacja gorlicka stanowiła wręcz zaprzeczenie koncepcji, która doprowadziła do niemiecko-francuskich zmagań pod Verdun, ponieważ - odmiennie od walk na froncie zachodnim w 1916 roku - zmierzała nie do wyczerpania zasobów ludzkich i materiałowych przeciwnika, a do rozstrzygnięcia kampanii w drodze głębokiego przełamania frontu.

Bitwa gorlicka stanowi również jeden z nielicznych podczas tej wojny przykładów ofensywy, która doprowadziła do przełamania ustabilizowanej linii frontu i jednocześnie do wytworzenia zupełnie nowej sytuacji strategicznej, przenosząc w krótkim czasie działania wojenne na odległość kilkuset kilometrów.

O tym, że bitwa Tarnowsko - Gorlicka z 2 V 1915 r. była przełomową i największą bitwą I wojny światowej na froncie wschodnim, świadczą opinie znanych historyków, dowódców wojskowych oraz świadków tych wydarzeń. Oto niektóre z nich.

Profesor Marian Zgórniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w szkicu historycznym Bitwa pod Gorlicami 1915r., (w:) Nad rzeką Ropą, Kraków 1968 pisze:

"Po klęsce pod Gorlicami carska Rosja nie była zdolna do podjęcia większej akcji zaczepnej, ani też nie potrafiła już odtąd przeciwstawić się ofensywie państw centralnych. W ciągu kilku tygodni Rosjanie utracili całą Galicję, wkrótce potem Królestwo, Litwę, Kurlandię, zachodnią cześć Białorusi, Podola i Wołynia. (...) Przełom pod Gorlicami stanowi punkt zwrotny w całej wojnie na wschodzie. Zapoczątkował on serię klęsk wojsk rosyjskich (...), mając niemały wpływ na powstanie niepodległej Polski."

Z kolei Michał Klimecki zwraca uwagę na następujące konsekwencje wygranej państw centralnych:

"Bitwa pod Gorlicami okazała się najważniejszym, zakrojonym na wielką skalę działaniem zbrojnym na ziemiach polskich w I wojnie światowej.(...)Stworzyła jedną z przesłanek umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Wreszcie przyspieszyła upadek carskiej Rosji. Jej wojska nigdy już, nawet podczas letniej ofensywy z 1916r., nie otrząsnęły się z klęsk, jakie poniosły wiosną - latem 1915r. Nigdy nie odzyskały już wiary w siebie, Stawkę i monarchię. Imperium Romanowów staczało się ku rewolucji i wojnie domowej."

Podobną opinię wyraża znakomity historyk okresu międzywojennego prof. Jan Dąbrowski w wielkim swoim dziele Wielka wojna 1914-1918, wydanym w Warszawie w 1937r.

"Przełom pod Gorlicami rozpoczął zwycięski marsz sprzymierzonych oddziałów austriackich i niemieckich zakończony pod koniec 1915roku w głębi terytorium rosyjskiego (osiągając linię od Rygi, aż do Morza Czarnego na południu). Wielkie to zwycięstwo zachwiało podstawami imperium rosyjskiego, przynosząc zmiany w sytuacji strategicznej walczących stron(...)".

Żołnierze pod Gorlicami
Potwierdza to ppłk Witosław Porczyński w ukazującym się w okresie międzywojennym czasopiśmie Bellona (R.1930)

"Ofensywa karpacka (po bitwie pod Gorlicami) dała poważne wyniki, Austria osiągnęła możliwość wysłania niezbędnych sił na front włoski , Rumunia została na pewien czas uspokojona (uniemożliwiono jej wejście do bloku Ententy), przeciwnik czyli Rosja straciła 500 tysięcy ludzi i znaczną część materiału wojennego i została na pewien czas usunięta z wojny"

Uznany i bardzo poczytny angielski historyk Norman Davies w swoim obszernym dziele opisującym historię Europy (N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1999) pisze:

"Zimą na przełomie lat 1914 i 1915 staczano nie rozstrzygające bitwy zarówno na froncie niemiecko - rosyjskim w pobliżu Łodzi, jak i na granicy węgierskiej, wzdłuż pasma Karpat. Ale potem, w maju 1915 roku, pod Gorlicami w Galicji, niemieckie oddziały dokonały tego, co okazało się niemożliwe do osiągnięcia na froncie zachodnim: przerwały linię wroga i rozsypały się wachlarzem po leżącej za nią równinie. W sierpniu zajęły Warszawę i ponownie zdobyły Lwów. Jesienią wkroczyły na Litwę i stanęły gotowe do przejścia przez góry do Rumunii".

Bardzo duże znaczenie nadali bitwie najwyżsi dowódcy państw centralnych Austrii i Niemiec. Feldmarszałek Erich von Falkenhayn wspomina w pracy Niemieckie Naczelne Dowództwo w latach 1914 - 1916, Warszawa 1926:

"Bitwa pod Gorlicami była podstawą dalszych sukcesów wojsk niemieckich i austriackich na froncie wschodnim, aż do zakończenia I wojny światowej".

Szef Sztabu Generalnego armii austro - węgierskiej Feldmarszałek Franz Conrad von Hötzendorf podkreślał w swoich wspomnieniach Aus meiner Dienst 1906-1918, Wien 1923:

"(...) przełom pod Gorlicami był największym sukcesem wojsk austriackich i niemieckich, które współdziałając ze sobą doprowadziły do całkowitej klęski nieprzyjaciela(Rosji)".

Oczywiście nie można pominąć tu opinii polskich oficerów uczestniczących w bitwie m.in. dowódcy c.k.100 pułku piechoty pułkownika Franciszka K. Latinika, który nie tylko zwrócił uwagę na strategiczne, i polityczne znaczenie przełomu , ale również jego pozytywny wpływ na morale Polaków walczących w armii austro - węgierskiej. ( F.K. Latinik, Żołnierz polski pod Gorlicami 1915. Działalność 100. Pułku Ziemi Cieszyńskiej, Przemyśl 1923)

"(...)- przełamanie więc frontu gorlickiego będzie miało w historii wojen znaczenie pierwszorzędne nie tylko jako przykład godny studium strategii i ówczesnej taktyki, lecz także jako czynnik polityczny.(...) O Polsce wówczas w wielkim świecie politycznym nikt zapewne jeszcze nie myślał ... Jednak w duszach żołnierzy naszych, którzy bijąc się pod dowództwem austriackim, oczyszczali ziemie swoją z najeźdźcy, budziły się wzniosłe uczucia nadziei, że ich krwawy znój przyczyni się do odzyskania wolności Ojczyzny. Tak myślał zawsze i wszędzie i dlatego szedł tak ofiarnie żołnierz Polski !".

za DOBRONI.PL

Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 15-11-2009 godz. 15:04 | Ostatnia zmiana z dnia 15-11-2009 godz. 15:04
CZYTAJ TAKŻE:
Czy w Bogoniowicach leży brat Czerwonego Barona (08.11.2009)
Znaczenie bitwy Tarnowsko - Gorlickiej określanej jako Małe Verdun (15.11.2009)
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24